Trung Quốc: Gần 20 nghìn đầu game bị tạm dừng và đóng cửa trong năm 2019

Theo dữ liệu, kể từ khi việc phê duyệt trò chơi được mở lại vào tháng 12/2018, chưa có chưa đến 2.000 tựa game được phát hành, xấp xỉ 1/5 năm 2017. Năm 2018, số lượng game bị hủy bỏ và thu hồi trên toàn quốc rơi vào 9705. Đến năm 2019, con số này đã đạt 18710.

Vào ngày 10/01, lô 52 trò chơi đầu tiên trong năm mới đã thông qua đánh giá, đánh dấu sự bắt đầu phê duyệt trò chơi vào năm 2020. Bản tin của Kênh tài chính CCTV đề cập nội dung này và đưa ra con số gần 20.000 dự án đã phải đóng cửa trong vòng 1 năm vừa qua.

.Lấy số lượng trò chơi là chìa khóa thành công, nhưng trong quá khứ, số công ty có được số phiên bản trò chơi đã bị thu hẹp đáng kể. Tương ứng với sự sụt giảm mạnh về số lượng phát hành trò chơi, đó là sự biến mất của các công ty trò chơi theo đợt. Theo dữ liệu, kể từ khi việc phê duyệt trò chơi được mở lại vào tháng 12/2018, chưa có chưa đến 2.000 tựa game được phát hành, xấp xỉ 1/5 năm 2017. Năm 2018, số lượng game bị hủy bỏ và thu hồi trên toàn quốc rơi vào 9705. Đến năm 2019, con số này đã đạt 18710. Có thể thấy, dưới sự kiểm soát của tổng số phiên bản, ngành công nghiệp game đang trải qua giai đoạn xáo trộn.


Sự giám sát của ngành công nghiệp game ngày càng nghiêm ngặt, và trong khi một nhóm các công ty game vừa và nhỏ có sức mạnh yếu đã đóng cửa, nó cũng đảm bảo một thị trường có trật tự và tinh tế cho trò chơi. Những người trong ngành cho biết, hiện tại, ngưỡng của ngành công nghiệp game đang dần tăng lên và thị trường đã mở ra cơ hội cho sự tồn tại của những sản phẩm tốt nhất và chất lượng cao đã trở thành tiêu chuẩn cho toàn ngành. Đồng thời, việc tăng cường giám sát số lượng phiên bản trò chơi trong nước cũng đã đẩy nhanh mục tiêu bắt buộc các công ty game Trung Quốc hướng ra nước ngoài

Bài viết liên quan

zalo