Cách mạng 4.0 và Chính phủ điện tử là tâm điểm của Top 10 sự kiện ICT tiêu biểu 2019

Cách mạng 4.0 và Chính phủ điện tử là tâm điểm của Top 10 sự kiện ICT tiêu biểu 2019

Tháng Ba 23, 2020
Ngày 26/12/2019, Câu lạc bộ Nhà báo công nghệ thông tin Việt Nam (ICT Press Club) tổ chức công bố 10 sự kiện ICT tiêu biểu năm 2019. Tâm điểm của 10 sự kiện tập trung vào các vấn...