WordPress Plugin sao lưu tự động với My WP Backup Pro

Tháng Chín 24, 2023
WordPress Plugin My WP Backup hiện có bản Free và bản Pro sao lưu tự động với My WP Backup Pro lần sao lưu bạn phải click chuột thủ công để thực July 10, 2017 My WP Backup hiện...

Bạn muốn hiển thị thông tin của người dùng đã đăng nhập trên website của bạn

Tháng Chín 24, 2023
Bạn muốn hiển thị thông tin của người dùng đã đăng nhập trên website của bạn, như bạn có thể thấy ngay trên website của mình cũng đang sử dụng chức năng này. Khi độc giả của mình đăng...