Phantasy Star Online 2 khởi động Closed Beta tại thị trường Bắc Mỹ

Phiên bản này này sẽ giới thiệu người chơi Bắc Mỹ đến với thế giới PSO2 với văn bản và giọng nói nhân vật được bản địa hóa hoàn toàn bằng tiếng Anh.

SEGA Games đã thông báo rằng Phantasy Star Online 2, MMORPG nổi tiếng tại Nhật Bản, sẽ bắt đầu giai đoạn Closed Beta cho phiên bản Bắc Mỹ sắp tới trên Xbox One vào ngày 7/2 tới đây. 

52 3

Phiên bản này này sẽ giới thiệu người chơi Bắc Mỹ đến với thế giới PSO2 với văn bản và giọng nói nhân vật được bản địa hóa hoàn toàn bằng tiếng Anh. Người tham gia sẽ duy trì tiến trình của họ và những người tham gia vào trò chơi Urgent Quests trực tiếp sẽ có cơ hội nhận được phần thưởng trong trò chơi khi trò chơi ra mắt vào mùa xuân này.

53 3

Khi ứng dụng được cài đặt trên Xbox One của bạn, đây là cách đăng ký trò chơi:

  • Khởi chạy Xbox Insider Hub trên thiết bị Xbox One hoặc Windows 10
  • Từ bảng điều khiển chính, chọn Nội dung nội bộ trong bộ điều khiển
  • Trong các trò chơi, trên mạng, chọn Chọn Phantasy Star Online 2 trực tiếp
  • Chọn liên kết với nhau để đăng ký
 

Bài viết liên quan

zalo