The latest price list for truck rental in 2020

Tháng Chín 24, 2023
The more the economy develops, the more goods it circulates, the greater the amount of trucks it needs. From there, spawned truck rental companies. One of them is Dai Nam Transportation company, one of the top 3 transport companies in...

Công ty dịch vụ bốc xếp hàng hóa Đại Nam

Tháng Chín 24, 2023
Bốc xếp hàng hóa – Nghề có tuổi đời ngàn năm Thật vậy, nghề bốc xếp hàng hóa có lẽ đã có từ lúc con người biết đứng bằng 2 chân. Thật ngạc nhiên là đã trải qua thời gian lâu...

Dịch vụ bốc xếp hàng hóa đảm bảo cạnh tranh

Dịch vụ bốc xếp hàng hóa đảm bảo cạnh tranh. Sử dụng các dịch vụ chuyển kho xưởng của các dịch vụ mang đến cho bạn rất nhiều tiện ích, có thể kể đến một vài ưu điểm của dịch vụ này...

The fastest standard labor supply service with standard price provided by Dai Nam Company

Tháng Chín 24, 2023
Dai Nam Investment and Transportation Company is one of three companies that provide high quality Dich vu cung ung lao dong services to leading companies, enterprises, export labor in Ho Chi Minh City and the Southern region. Understand labor supply services Labor...

Dịch vụ bốc xếp hàng hóa uy tín

Dịch vụ bốc xếp hàng hóa uy tín. Dịch vụ bốc xếp hàng hóa tại Đại Nam. Vì sao quý khách nên chọn dịch vụ tại Đại Nam? Để đảm bảo năng suất hoạt động kinh doanh và tránh...

Bốc xếp hàng hóa

Tháng Chín 24, 2023
Bốc xếp hàng hóa. Dịch vụ bốc xếp hàng hóa tại Đại Nam. Vì sao quý khách nên chọn dịch vụ tại Đại Nam? Để đảm bảo năng suất hoạt động kinh doanh và tránh trường hợp đình trệ...

Loading and unloading company providing services

Tháng Chín 24, 2023
Receiving and unloading of light, heavy and bulky goods … Receive and unloading, moving warehouses and factories. Receive unloading orders. Receive unloading and loading of goods conteiner, up and down of trucks … Working in warehouses, seaports, airports … Special:...

Bốc xếp hàng hóa tphcm – Tại kho xưởng

Trong thời gian làm việc nếu phát sinh thêm công việc ngoài dự kiến thỏa thuận giữa các bên, thì hai bên sẽ thỏa thuận thêm về chi phí phát sinh. Nếu nhân công của Công ty trong lúc...