Hướng dẫn tạo mật khẩu cho Word hoặc Excel

Hướng dẫn tạo mật khẩu cho Word hoặc Excel. Sau khi bạn soạn thảo văn bản hay tính toán dữ liệu của bạn nhưng bạn không muốn ai biết nội dung của văn bản hay kết quả trong bảng tính Excel, vậy bạn sẽ làm gì? Làm thế nào để cài đặt được mật khẩu bảo vệ tài liệu chi mình? Muốn đặt Password cho file excel hoặc file Word ta làm theo các bước sau:

– Bấm menu Office Button (File) ,chọn Save As

Hướng-dẫn-tạo-mật-khẩu-cho-Word-hoặc-Excel

 -Bấm menu Tools trong mục Save As , chọn General Options  

Hướng-dẫn-tạo-pass-cho-Word-hoặc-Excel

Xuất hiện ô Password to Open và password to Modify phải phải gõ tất cả 04 lần .

Password to Open: Mật khẩu để mở file Password to Modify: Mật khẩu để chỉnh sửa dữ liệu ( Hai mật khẩu này có thể để giống hoặc khác nhau)

tạo-mật-khẩu-cho-Word-hoặc-Excel

– Bấm OK và Save

 

Bài viết liên quan

zalo