Thế Giới Hoàn Mỹ: Hàng loạt thay đổi cần lưu ý ở phiên bản mới Nhân Vũ Tân Thiên

Bên cạnh việc xuất hiện 2 lớp nhân vật Thần Phong và Vũ Cơ cùng với nhiều nội dung được cập nhật, phiên bản mới sắp ra mắt cũng mang lại nhiều thay đổi đáng kể, giúp tối ưu hóa trải nghiệm của người chơi.

Như đã biết, tiến độ cập nhật phiên bản Nhân Vũ Tân Thiên của Thế Giới Hoàn Mỹ vẫn đang được nhà phát hành Deco thúc đẩy nhanh chóng để kịp thời ra mắt người chơi trong những ngày tới đây. Ngoài những nội dung mới được bổ sung như lớp nhân vật với, tính năng sư đồ, phụ bản phu thê, mục tiêu bang phái, vũ hồn bảo khố hay sự trở lại của Hoàng Hôn Thánh Điện…bản cập nhật lần này cũng ghi nhận nhiều sự thay đổi về mặt nhiệm vụ, hoạt động khác.

Ngoài ra, độ khó khi tiêu diệt quái trong 4 nhiệm vụ chủ chốt hàng ngày của Gia Viên cũng có sự giảm thiểu đáng kể, tương ứng với cấp độ của người chơi cần để thăng cấp Gia Viên và các công phường.Cụ thể, ở phiên bản lần này, nhiệm vụ Gia Viên trước đó sẽ bị hủy bỏ. Người chơi đạt cấp 10 đến Tổ Long Thành Tây đối thoại với Bất Minh Nhân-Vân Dã (522.658) để mở Gia Viên. Gặp Bất Minh Nhân-Vân Dã hoặc gặp Vi Đà ở Tiên Giới để nhận các nhiệm vụ có tính bồi thường như: Mở lại Gia Viên, Bách Nghiệp Đãi Hưng, Gia Nghiệp Hưng Vượng.

Các Boss phụ bản mà Tu chân cấp 58-89 cần tiêu diệt sẽ xuất hiện trên bản đồ lớn. Người chơi thông qua nhiệm vụ để truy tìm và tiêu diệt các Boss đó trên bản đồ lớn là có thể hoàn thành nhiệm vụ tu chân của giai đoạn này.

Cũng trong lần cập nhật này, hệ thống nhiệm vụ chính tuyến có nhiều chỉnh sửa cần lưu ý, đặc biệt đối với những người chơi cũ muốn trải nghiệm lại từ đầu:Vốn nhiệm vụ tu chân Thiên Tiên\Ma Tôn yêu cầu tiến nhập Thần Vô Cốc và tiêu diệt: Cương Thi Quân Đoàn Tướng Quân, Hắc Ám Quân Đoàn Tướng Quân, Quân Đoàn Tổng Tư Lệnh. Nay phiên bản này điều chỉnh thành: Sau khi tiến nhập Thần Vô Cốc, người chơi vào trong Hoan Lạc Cốc, tiêu diệt Cương Thi Quân Đoàn Tướng Quân, Hắc Ám Quân Đoàn Tướng Quân và Quân Đoàn Tổng Tư Lệnh trong Hoan Lạc Cốc là hoàn thành nhiệm vụ.

  • Bồng Lai chủ tuyến điều chỉnh thành: nhân vật đạt cấp 90 có thể lĩnh nhận.
  • Nhất chuyển chủ tuyến điều chỉnh thành: nhân vật đạt cấp 80 có thể lĩnh nhận.
  • Huyền Thiên Cảnh Giới chủ tuyến điều chỉnh thành: nhân vật đạt cấp 90 có thể lĩnh nhận.
  • Nhị chuyển chủ tuyến điều chỉnh thành: nhân vật đạt cấp 80 có thể lĩnh nhận.
  • Huyễn Thiên Cảnh Giới chủ tuyến điều chỉnh thành: nhân vật đạt cấp 80 có thể lĩnh nhận.
  • Một số nhiệm vụ lĩnh thưởng di chuyển tới hệ thống chỉ dẫn.

Không những vậy, Phụ bản Đơn Nhân cấp 89 “Chư Thiên Phù Đồ Tháp” sẽ được tăng thêm nhiệm vụ hàng tuần. Mỗi tuần, người chơi có thể vào Chư Thiên Phù Đồ Tháp, đến chỗ Tịch Diệt Phương Trượng để nhận nhiệm vụ Ma Gia Tứ Tướng. Tiến nhập Thiên Vương Cung, chiến thắng tứ đại Ma Vương sẽ nhận được lượng lớn Kinh nghiệm và Nguyên thần.

Theo ghi nhận, phiên bản này cũng sẽ đóng nhiệm vụ Đả Thích Kí Kinh và Báo Danh Hàng Ngày. Bù lại, do kết hợp cả phiên bản Nguyệt Vịnh Vân Ca, nhiều nội dung mới như Thời trang chiến hồn, Vũ hồn bảo khố, Hệ thống linh mạch…và hàng loạt phụ bản cũng được giới thiệu hoặc hiệu chỉnh. Hãy cùng chờ đón và sẵn sàng khám phá Nhân Vũ Tân Thiên vào ngày 09/01 tới đây.Một số thay đổi khác cũng cần người chơi lưu ý như: Đóng toàn bộ Phượng Minh Cốc dưới cấp 95. Tiếp tục mở Phượng Minh Cốc cấp 95+ và 100+. Phụ bản Phượng Minh Cốc mới là phụ bản Đơn Nhân, không thể tổ đội để tiến hành. Nhân vật từ cấp 55 đến cấp 99 có thể tiến nhập Phượng Minh Cốc mới. Trong phụ bản này, người chơi có thể cưỡi Phi Kinh Trảm Cức để quét sạch Phượng Minh Cốc.

Bài viết liên quan

zalo