[Excel] Cách Lọc (Filter) dữ liệu nhanh và đơn giản

[Excel] Cách Lọc (Filter) dữ liệu nhanh và đơn giản. Lọc dữ liệu (Filter Data) từ lâu đã là công cụ cực kỳ quan trọng khi thao tác trên bảng tính Excel. Chức năng Filter được thực hiện để lọc và hiển thị dữ liệu có mục đích, giúp người thực hiện dễ dàng theo dõi và thống kê.

I.  Lọc 1 vùng dữ liệu

Các bước thao tác lần lượt như sau:

1. Chọn vùng dữ liệu cần lọc (nên để tiêu đề đầu mỗi cột để thao tác được chính xác). Click tab Data, chọn biểu tượng Filter như hình

Click tab Data, chọn biểu tượng Filter

2. Click mũi tên  ở đầu cột cần lọc, chọn Text Filters hoặc Number Filters.

3. Click chọn phép so sánh thích hợp. Ví dụ: để chọn các số giữa giới hạn nhỏ nhất và lớn nhất, chọn Between.

Click-chọn-phép-so-sánh-thích-hợp

4. Trong hộp Custom AutoFilter, chọn khoảng giới hạn để lọc dữ liệu. Ví dụ: để hiển thị tất cả các số giữa 1,000 và 7,000; trong mục “is greater than or equal to”, nhập 1000 và nhập 7000 ở phần “is less than or equal to”

hộp-Custom-AutoFilter

5. Click OK

II.  Lọc dữ liệu trong bảng

Lọc dữ liệu trong bảng

Để lọc nhanh dữ liệu, các bạn làm theo cách sau:

1. Click mũi tên  ở đầu cột muốn lọc dữ liệu

2. Trong bảng danh mục số hoặc chữ được hiển thị, bỏ chọn phần Select All ở đầu list, rồi check chọn vào các ô chứa dữ liệu mong muốn hiển thị trong bảng

bỏ-chọn-phần-Select-All-ở-đầu-list

3. Click OK

4. Mũi tên  lúc này được đổi thành biểu tượng  để biểu thị 1 filter đã được thực hiện. Click vào để thay đổi hoặc xóa bộ lọc

Click-vào-để-thay-đổi-hoặc-xóa-bộ-lọc

III.  Lọc dữ liệu bằng màu sắc

Tô màu chữ hoặc ô tính là mẹo hay để làm nổi bật những thông tin cần lưu ý. Chức năng Lọc dữ liệu còn cho phép lọc các ô theo màu sắc nếu các ô tính đã được định dạng sẵn bằng màu sắc hoặc chức năng Conditional Formatting. Các bước thao tác như sau:

1. Click vào mũi tên  ở đầu cột

2. Rê chuột đến Filter by Color và chọn màu sắc ô hoặc chữ cần lọc.

Rê-chuột-đến-Filter-by-Color-và-chọn-màu-sắc-ô-hoặc-chữ-cần-lọc

3. Click OK

Chúc các bạn thực hiện thành công!

 

Bài viết liên quan

zalo