[Excel] 8 Phím Tắt hữu ích giúp thao tác nhanh và hiệu quả

[Excel] 8 Phím Tắt hữu ích giúp thao tác nhanh và hiệu quả . Những phím tắt tuy đơn giản nhưng giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian thao tác trên bảng tính Excel.

Biết sử dụng Excel là điều cần thiết, nhưng thao tác nhanh và hiệu quả trên Excel lại là một lợi thế. Trung Tâm Tin Học Vinaseo Việt gửi đến các bạn bộ 8 phím tắt quan trọng trên Excel. Đây là những phím tắt đơn giản và dễ nhớ, có thể ứng dụng nhanh vào nhiều loại bảng tính.

 

[Excel]-8-Phím-Tắt-hữu-ích-giúp-thao-tác-nhanh-và-hiệu-quả

[Excel]-8-Phím-Tắt-hữu-ích-giúp-thao-tác-nhanh-và-hiệu-quả

[Excel]-8-Phím-Tắt-hữu-ích-giúp-thao-tác-nhanh-và-hiệu-quả

[Excel]-8-Phím-Tắt-hữu-ích-giúp-thao-tác-nhanh-và-hiệu-quả

[Excel]-8-Phím-Tắt-hữu-ích-giúp-thao-tác-nhanh-và-hiệu-quả

[Excel]-8-Phím-Tắt-hữu-ích-giúp-thao-tác-nhanh-và-hiệu-quả

[Excel]-8-Phím-Tắt-hữu-ích-giúp-thao-tác-nhanh-và-hiệu-quả

[Excel]-8-Phím-Tắt-hữu-ích-giúp-thao-tác-nhanh-và-hiệu-quả

[Excel]-8-Phím-Tắt-hữu-ích-giúp-thao-tác-nhanh-và-hiệu-quả

 

Bài viết liên quan

zalo